Obchodní podmínky

Obchodní podmínky eShopu www.czechies.cz, jehož provozovatelem je  Ing. Olga Cíglerová (se sídlem Za Mototechnou 2653/10, Praha 5, 155 00, Česká republika), zapsaná v Živnostenském rejstříku dne 16.11.2015, identifikační číslo 04567021 (dále jen „prodávající), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.czechies.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky .

Nákup v eShopu je možný z webového rozhraní  www.czechies.cz  pomocí vyplnění kontaktního formuláře.

Rozhraní webové stránky je možné použít ve třech jazycích – v češtině, angličtině a němčině.

S potvrzením objednávky kupující souhlasí  s níže uvedenými obchodními podmínkami.

Ochrana soukromí:

Součástí zadání objednávky jsou ze strany zákazníka pravdivě vyplněné údaje – jméno a příjmení, adresa doručení a případně adresa fakturační, pokud se tyto liší. Dále emailová adresa a kontaktní telefon. Tyto údaje jsou potřeba pro realizaci objednávky. Zákazník se může registrovat a vytvořit si účet v systému eShopu czechies.cz. Nákup je rovněž možné realizovat bez registrace.

Veškerá osobní data zákazníka jsou chráněna v souladu s platnými právními předpisy České republiky (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.), jsou použita výhradně pro účely obchodní činnosti provozovatele stránek a nejsou žádným způsobem poskytována třetí straně. Na přání zákazníka mohou být osobní údaje z databáze vymazány.)

Katalog:

Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.  Veškeré ceny jsou uvedeny v CZK a včetně DPH. Provozovatel webu Czechies.cz není plátcem DPH.

Pokud objednané zboží není skladem, je kupující  bez zbytečného odkladu informován prodávajícím, kdy může očekávat doručení zboží. Prodávající si vyhrazuje právo, že se dárkové balení krabiček může mírně lišit krabička od krabičky a v případě, že by nebylo k dostání některé z dárkového zboží v krabičce, bude informovat kupujícího o aktualizované podobě produktu a případné změně ceny.

Objednávka:

Potvrzená objednávka je závazná. V současné době je zájem o objednávku komunikován zákazníkem prostřednictvím kontaktního formuláře a poté se Czechies se zákazníkem domluví na podobě objednávky a vyžádá si potvrzení objednávky, po kterém je objednávka již závazná.

Po dokončení objednávky je kupující automaticky informován potvrzujícím e-mailem, že byla objednávka přijata ke zpracování.  K emailu je připojena faktura ve formátu pdf, která se posílá pouze elektronickou formou. Potvrzující email i faktura jsou vystaveny v jazyce, ve kterém byla odeslána objednávka, tedy v češtině, angličtině nebo němčině. V případě, že zákazník zvolil platbu převodem, obsahuje email i informace k bankovnímu převodu.

Následně může přijít další email s doplňujícími informacemi, který bude označen jako „poznámka k objednávce“. Zde mohou být sděleny informace o termínu dodání, způsobu dodání apod.

Po odeslání objednávky je poslán email, že objednávka byla dokončena.

Od kupní smlouvy takto vzniklé je možno odstoupit bez udání důvodu do 14ti dnů v souladu se zákonem.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího info@czechies.cz nebo na adresu provozovny prodávajícího.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím.

Platba:

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může zákazník uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1115961025/3030 (IBAN: CZ33 3030 0000 0011 1596 1025, BIC: AIRACZPP) vedený u společnosti Air Bank a.s.; zdarma

Doprava a poštovné:

Doručení zboží je možno realizovat:

  • odesláním dopravní službou či poštou na adresu v ČR; cena 135 Kč
  • osobním předáním zboží v Praze na adrese provozovatele Za Mototechnou 2653/10, Praha 5, 155 00, Česká republika); zdarma. Přesný čas předání je nutno si domluvit s provozovatelem předem přes emailový kontakt info@czechies.cz. Je možné domluvit i předání na jiném místě v rámci Prahy.
  • odesláním dopravní službou či Českou poštou na Slovensko; cena 250 Kč.
  • odesláním dopravní službou či Českou poštou do ostatních zemí EU; cena 450 Kč.

Zboží skladem je zasíláno nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí platby. Zboží, které není skladem, je dodáno dle možností a termín dodání je oznámen kupujícímu jakmile je to možné – emailem či telefonicky.

Reklamační řád:

 Doručenou poštovní zásilku je kupující povinen řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a v případě zjištěných závad zásilku nepřevzít a reklamovat u dopravce, následně laskavě informovat provozovatele.

 Veškeré nepoškozené zboží a audio či video nosiče nezbavené originálního obalu, které si zakoupíte v našem eshopu můžete bez udání důvodu do 14 dnů vrátit a my Vám nejpozději do 30 dní vrátíme peníze na Váš bankovní účet.

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití věci, skončí záruční doba po uplynutí této lhůty. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným používáním či nesprávnou údržbou. Pokud chcete reklamovat zboží, kontaktujte prosím info@czechies.cz, zašleme vám reklamační formulář a pomůžeme vám reklamaci vyřídit.

Reklamované a vrácené zboží zasílejte adresu: Za Mototechnou 2653/10, Praha 5, 155 00, CZ, Česká republika. Zboží zasílejte prosím na své vlastní náklady (ne na dobírku).

Závěrem:

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Krabičky, kde je obsahem alkohol, může nakupovat pouze osoba starší 18 let.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
http://www.coi.cz.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.